Beroepsfouten

Professionals, zoals artsen, advocaten, notarissen en andere deskundigen, spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven. We vertrouwen op hun expertise en integriteit om ons te adviseren, te vertegenwoordigen of om diensten te verlenen. Hoewel de overgrote meerderheid van deze professionals de toevertrouwde taken naar behoren vervult, zijn beroepsfouten toch aan de orde van de dag. En die beroepsfouten kunnen voor een gedupeerde komen met aanzienlijke gevolgen. Dat is waar voor een gedupeerde beroepsschade kan komen te ontstaan.

Beroepsfouten

Beroepsfouten verwijzen in algemene zin naar nalatigheid, onbekwaamheid of het niet naleven van professionele standaarden door een professional in de uitoefening van zijn of haar beroep. Beroepsfouten komen in uiteenlopende verschijningsvormen, afhankelijk van het specifieke vakgebied. In onze beroepsaansprakelijkheidspraktijk komen we nogal wat tegen, en om een indruk te krijgen hebben we onderstaand een opsomming gegeven van veelvoorkomende beroepsfouten.

Het schoolvoorbeeld van een beroepsfout in onze praktijk, is de advocaat die per ongeluk een beroepstermijn laat verlopen. De advocaat deed dat (vermoedelijk) niet expres, maar feit is ook dat de gedupeerde niet zomaar met de schade kan blijven zitten. Als we voor de gedupeerde optreden, dan stellen we zo nodig een tuchtklacht in én we vorderen een schadevergoeding bij de civiele rechter. Als we de professional bijstaan, dan verweren we tegen deze aantijgingen. Het laatste woord is aan de (tucht)rechter.

Bijzondere aspecten

Bijzonder aan aan zaken rondom beroepsfouten, is in de eerste plaats dat we veel verschillende rechtscolleges zien. In verband met allerhande tuchtprocedures reizen onze advocaten het ganse land door, om niet zelden in kale of stoffige vergaderzalen ons standpunt te bepleiten; de mogelijke gevolgen voor de professional zijn er overigens zeker niet minder om. Ook in verband met de schadeprocedure bezoeken we rechtbanken en gerechtshoven door het hele land, en zo nodig behandelt ons kantoor ook cassatiezaken bij de hoogste Nederlandse rechter de Hoge Raad.

Bijzonder aan onze praktijk, is in de tweede plaats het onevenwicht tussen de partijen. Als gedupeerde heb je nu eenmaal een achterstand ten opzichte van de professional. Je beschikt niet over de kennis en kunde van de professional - daarvoor had je nu juist de professional ingeschakeld - en het is de professional die veelal ook beschikt over het dossier. Eén van onze belangrijkste taken als we optreden voor de professional is om die disbalans op te heffen. We hebben daar verschillende strategieën voor, en de wet helpt ons ook in dat verband. Als we de professional bijstaan, dan is het veeleer zaak om de informatievoorsprong te koesteren.

Een derde bijzonderheid in procedures over beroepsfouten, is de betrokkenheid van een verzekeraar. De professional is doorgaans verzekerd, en daarmee is in schadeprocedures de verzekeraar veelal de eigenlijke tegenpartij. Verzekeraars zijn in de regel maar zelden bereid om te schikken. Het betekent dat de gedupeerde een lange adem moet hebben, en op moet boksen tegen de verzekeraar met diepe zakken. Je bent als gedupeerde in een beroepsaansprakelijkheidsprocedure de ''Calimero'', waarmee het des te belangrijker is om goede rechtsbijstand in te roepen.

Vertel ons wat er is gebeurd

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Michaël
''Je bent als gedupeerde in een beroepsaansprakelijkheidsprocedure de Calimero, waarmee het des te belangrijker is om goede rechtsbijstand in te roepen.''

Voorbeelden

Om een idee te geven van het soort zaken dat we behandelen, tref je onderstaand een aantal voorbeelden aan. Je ziet dat zaken rondom beroepsaansprakelijkheid betrekking kunnen hebben op alle facetten van de beroepsuitoefening door de professional.

Makelaar

Een makelaar verkoopt een appartement in de binnenstad van Den Bosch. Anders dan gesteld, zou op het appartement geen woonbestemming blijken te rusten. De koper spreekt de verkopend makelaar aan, en met succes naar het oordeel van de Rechtbank Den Bosch. De makelaar had de bestemming moeten controleren.

Notaris

Een zakenman laat zijn testament wijzigen bij de notaris. De echtgenote wordt bij dat laatste testament impliciet onterfd terwijl dat niet de bedoeling was. Aan de notaris wordt door de echtgenote een beroepsfout verweten vanwege het onzorgvuldig opgemaakte testament, en de vrouw krijgt van de Hoge Raad (deels) gelijk.

Gynaecoloog

De bevalling verloopt met complicaties; er moet een keizersnede aan te pas komen. Nadat het kind geboren is besluit de gynaecoloog om de vrouw ongevraagd te steriliseren. Achteraf komt vast te staan dat de sterilisatie medisch niet strikt noodzakelijk was. Het Hof Den Haag wijst aan de vrouw € 10.000,00 smartengeld toe.

Belastingadviseur

Een accountant wordt door zijn accountantsmaatschap aan de kant gezet. De accountant schakelt een belastingadviseur van Deloitte in om hem te adviseren. De belastingadviseur ziet de "ruilarresten" over het hoofd en is volgens het Gerechtshof aansprakelijk voor 60% van de schade. De Hoge Raad verwerpt het cassatieverzoek.

Makelaar

Een makelaar vermeldt onjuiste gegevens in een verkoopbrochure. De onroerende zaak vermeldt een oppervlak van 12.000m2, echter dat zou in werkelijkheid 10.185m2 blijken De koper is ongelukkig en spreekt de makelaar aan. Het Hof veroordeelt de makelaar tot betaling van € 280.000, maar de Hoge Raad komt daarop terug.

Bestuurder

Een bestuurder vraagt het faillissement aan van zijn onderneming. Voordat het faillissement wordt uitgesproken voldoet de bestuurder nog een vordering van een gelieerde vennootschap. De curator van de failliete onderneming vordert het bedrag terug vanwege selectieve betaling, maar krijgt van de Hoge Raad toch het deksel op de neus.

Advocaat

Het contract van een werknemer van Men@Work wordt beëindigd. De advocaat van deze werknemer ziet over het hoofd dat vanwege de opvolgende arbeidsovereenkomsten reeds een vast dienst verband was ontstaan. De werknemer vordert gemiste inkomsten van de advocaat en krijgt van het Hof Den Bosch gelijk.

Hypotheekadviseur

Een hypotheekadviseur verzuimt om zijn klant te waarschuwen voor het risico van dubbele lasten en een lagere overwaarde ingeval van een moeizame verkoop van de oude woning. Het Hof Arnhem-Leeuwarden spreekt van een voorzienbaar en inzichtelijk risico, waarvoor de hypotheekadviseur niet hoefde te waarschuwen.

Accountant

Finad koopt van Ruys aandelen voor een bedrag van ƒ 1,25 miljoen. Deze prijs was gebaseerd op het eigen vermogen van vennootschap volgens een bij de verkoop overgelegde balans. Achteraf zou het eigen vermogen van de overgenomen BV ƒ 1,2 miljoen negatief blijken te zijn. De Hoge Raad wijst de vordering tegen de accountant toch af.

Cardioloog

Een patiënt meldt zich, binnen vijf maanden, tot tweemaal toe bij de eerste hulp wegens pijn op zijn borst. De dienstdoende cardioloog laat een laboratoriumonderzoek achterwege en ontslaat de patiënt. De patiënt overlijdt vervolgens negen dagen later aan een hartinfarct. Het tuchtcollege te Zwolle berispt de cardioloog.

Bewijsmiddelen

De belangrijkste tip in zaken rondom beroepsfouten, is dat je er verstandig aan doet om alle bewijsmiddelen goed te bewaren. Een (tucht)rechter zal slechts kunnen oordelen aan de hand van het dossier en de bewijsmiddelen.

Als professional betekent het vooral dat je het dossier goed moet bewaren, ook omdat de rechter het je aanrekent als je stellingen niet kan onderbouwen. Dat heeft ''verzwaarde stelplicht". Als gedupeerde betekent het dat je (ook) zoveel mogelijk informatie veilig moet stellen rondom de verweten beroepsfout; e-mails, opnamen van gesprekken en (ander) schriftelijk bewijs.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als gedupeerde of professional al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en neem contact met ons op, om je te verzekeren van de beste rechtsbijstand door onze ervaren en gespecialiseerde advocaten.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden