Notaris

Als professional of gedupeerde betrokken bij een beroepsfout?
Neem contact met ons op, om je te verzekeren van de beste juridische bijstand.
Contact

Notaris

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

De notaris heeft een belangrijke functie in onze samenleving. De notaris heeft misschien wel de belangrijkste functie van alle beroepsgroepen die tot nog toe de revue passeerden. In onze complexe maatschappij is behoefte aan ordening, structuur en is behoefte aan een onafhankelijke en betrouwbare rechtskundige bij onder meer de overdracht van zaken. Om te voorkomen dat onroerende zaken worden overgedragen als dat leidt tot schade voor derden, of aandelen worden overgedragen tegen financiële voorwaarden die niet deugen, is de tussenkomst van de notaris verplicht gesteld. De notaris heeft verder een functie bij de inning van belastingen, hij vervult een cruciale in het helder optekenen van afspraken zoals huwelijkse voorwaarden, en ook de vastlegging van de uiterste wil of testament behoort tot zijn werkgebied. In al die gevallen gaat het helaas ook wel eens mis.

Van kwade opzet hoeft geen sprake te zijn, maar dat betekent niet dat de gedupeerde daarom dan maar met de schade moet blijven zitten. Juist vanwege de belangrijke functie van de notaris in ons rechtsverkeer, drukken op de notaris strenge civiele normen en tuchtnormen. Daar moet een notaris zich aanhouden, en zo niet, dan heeft de gedupeerde een zaak tegen de notaris.

Civiele normen

De gedupeerde die een schadevergoeding wil vanwege de beroepsfout van een notaris, die gaat naar de rechtbank om die schadevergoeding af te dwingen. Een schikking buiten de rechter om komt helaas maar weinig voor, omdat de notaris meestal is verzekerd voor beroepsfouten en verzekeraars niet graag schikken. In de meeste gevallen komt het dan ook aan op een discussie in de rechtbank en onze advocaten loodsen je door dat proces.

In de rechtbankprocedure zal de gedupeerde aannemelijk moeten maken dat de notaris civiele normen heeft geschonden. De belangrijkste norm in dat verband is de wettelijke (zwaarwegende) zorgplicht van de notaris; een notaris heeft de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend notaris in acht te nemen. Wat daaronder precies moet worden verstaan is in juridisch jargon “casuïstiek”, of beter gezegd: koffiedik kijken. Dat maakt de uitkomst onzeker, maar het geeft ook speelruimte aan de goede advocaat. Algemeen wordt aangenomen dat onder die zorgplicht in ieder geval een informatieplicht (belehrung), onderzoeksplicht (recherche) en de verplichting tot wilscontrole is begrepen. De rechtbank spiegelt het handelen van de notaris aan dat van de maatman-notaris, en komt vervolgens tot een oordeel: wel of geen schadevergoeding.

Tuchtnormen

De gedupeerde die wil dat het handelen van de notaris (ook) wordt beoordeeld door een college van vakgenoten, die start een tuchtprocedure. De schadevergoeding in een rechtbankprocedure wordt meestal wel gedekt door de verzekeraar, maar met de tuchtprocedure loopt de notaris het risico zijn vak niet langer te kunnen uitoefenen. Een tuchtmaatregel raakt de notaris goed beschouwd meer dan een veroordeling tot schadevergoeding.

Het tuchtcollege, in eerste aanleg de Kamer voor het Notariaat, is een gewichtig college waarin behalve notarissen ook leden van de rechterlijke macht zitting nemen en een belastinginspecteur. Op grond van de Wet op het Notarisambt, is de notaris aan het tuchtrecht onderworpen terzake van vrijwel elk handelen in zijn beroepsuitoefening. In de praktijk wordt veel gewicht toegekend aan de Verordening beroeps- en gedragsregels van de brancheorganisatie KNB. In deze verordening zijn allerhande meer en minder concrete richtsnoeren voor het handelen van de notaris opgetekend.

Met de civiele normen en tuchtnormen die op de notaris drukken, is het voor hem oppassen geblazen. Je kunt je best afvragen of deze strikte regulering wenselijk is; het maakt het werk voor de notaris in ieder geval beslist niet leuker. Daar staat tegenover dat vanwege de zo belangrijke maatschappelijke functie, misschien ook best strenge regels voor de notaris mogen gelden. Bovendien heeft de notaris het monopolie gekregen op het verrichten van bepaalde rechtshandelingen, dus dan maar daar ook een 'hoge lat' tegenover staan. Tot slot nog aandacht voor misschien wel de bekendste notaris van Nederland, die menigeen met verbijstering achterliet.

Zaak Oranje

Het sprak enorm tot de verbeelding, zozeer dat de NTR er een documentairereeks over maakte. De heer Frank Oranje was werkzaam bij het kantoor van de landsadvocaat, een chique kantoor van eer en stand, van onberispelijke statuur, en juist daar bleek het voor notaris Oranje mogelijk om een (financieel) dubbelleven te leiden. Notaris Oranje had er een dagtaak aan om gelden weg te sluizen voor eigen gewin, en gaten de die vielen vervolgens ook weer te dichten, maar het lukt hem om in een periode van jaren ca. € 16 mio. te verduisteren. Het zou de grootste fraudezaak ooit betekenen binnen het notariaat. De notaris pleegde zelfmoord kort nadat de kwestie uitkwam, en in zoverre kreeg de zaak voor notaris Oranje geen vervolg. Dat kreeg het wel voor zijn twee collega-notarissen die naar de opvatting van de tuchtrechter onvoldoende waakzaam en alert waren geweest. De notarissen werden berispt, en zouden overigens kort daarna besluiten om het ambt neer te leggen.

Vertel ons wat er is gebeurd

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Trivia

Notarissen:
3.400
Opleidingsduur:
ca. 7 jaar
Tuchtzaken (Kamers voor het Notariaat):*
223
- gegronde tuchtklachten:
66 (29%)
- maatregel waarschuwing:
31 (13%)
- maatregel doorhaling:
0 (0%)
*Bron:
Jaarverslag Kamers voor het Notariaat 2022

Actueel

Graag houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de actualiteit, literatuur en jurisprudentie rondom beroepsfouten. Lees hieronder de actuele artikelen van onze advocaten over relevante onderwerpen.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde team van advocaten.

Veelgestelde vragen

Wat doet Van Diepen Beroepsschade?

Waar is Van Diepen Beroepsschade gevestigd?

Waarom kiezen voor Van Diepen Beroepsschade?

Wie zijn jullie advocaten in het (beroeps)aansprakelijkheidsrecht?

Wat betekent "onderdeel van een groot kantoor"?