Schadevergoeding

Een gedupeerde kan naar de tuchtrechter om tuchtmaatregelen jegens de professional te vragen, een gedupeerde kan zo mogelijk ook strafvervolging initiëren, maar in de meeste gevallen wenst de gedupeerde in ieder geval financieel te worden gecompenseerd. Dan ga je naar de civiele rechter. Welke schade dient door de professional te worden vergoed als sprake is van een beroepsfout?

De wet stelt grenzen aan hetgeen als schadevergoeding van de professional kan worden (terug)gevorderd. Volgens de wet komt alleen "vermogensschade" en "ander nadeel" voor vergoeding in aanmerking, en dat laatste ook nog eens slechts voor zover daartoe een expliciete basis kan worden gevonden in de wet.

Vermogensschade

Hoewel deze inleiding doet vermoeden dat de gedupeerde er maar bekaaid vanaf komt, valt dat in de praktijk toch erg mee; vermogensschade omvat als uitgangspunt elk geleden en toekomstig financieel nadeel, en bovendien geldt - als een belangrijk beginsel in het Nederlands vermogensrecht - dat de gedupeerde zoveel mogelijk in de toestand moet worden gebracht als waarin hij zou hebben verkeerd zonder de beroepsfout. Welke aantoonbare financiële schade heeft de gedupeerde geleden als gevolg van de beroepsfout? Dat is de vraag die centraal staat.

De rechter die over de schadevergoeding oordeelt, doorgaans de civiele rechter, zal de (financiële) situatie die met de beroepsfout is ontstaan, vergelijken met de denkbeeldige (financiële) situatie waarin de professional juist had gehandeld. We noemen dat de hypothetische vermogensvergelijking. Het verschil is kort gezegd de materiele schade van de gedupeerde, die voor vergoeding door de professional in aanmerking komt.

Vertel ons wat er is gebeurd

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Ashley
''Welke aantoonbare financiële schade heeft de gedupeerde geleden als gevolg van de beroepsfout? Dat is de vraag die centraal staat."

Advocaatkosten?

Hoe zit het met de kosten voor juridische bijstand? Komen die ook voor vergoeding in aanmerking? Immers, de gedupeerde zou ook die kosten niet hebben gemaakt als de professional zich niet aan een beroepsfout had bezondigd. Dat klopt op zichzelf als een bus. Ook de advocaatkosten vormen voor de gedupeerde vermogensschade. Toch komen die kosten slechts beperkt voor vergoeding in aanmerking. Waarom?

Als een rechter oordeelt tot een beroepsfout, dan wordt de professional doorgaans ook veroordeeld om de  proceskosten van de gedupeerde betalen. De wetgever heeft deze zogenoemde proceskostenveroordeling echter wel willen maximeren, om te voorkomen dat niemand in Nederland meer zou durven te procederen. Stel dat een gedupeerde de reële advocaatkosten van de professional moet betalen als de procedure wordt verloren, dan bedenkt deze gedupeerde zich nog wel een keer. Andersom geldt dat principe ook. Als de professional wordt veroordeeld, (ook) dan krijgt de gedupeerde slechts een beperkte vergoeding van de advocaatkosten. Zo houdt de wetgever het recht toegankelijk. De vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van het zogenoemde "liquidatietarief"; veelal een schijntje in verhouding tot de werkelijke kosten.

Ander nadeel

De gedupeerde maakt ook aanspraak op een vergoeding van ander nadeel dan vermogensschade, maar wel slechts voor zover de wet vergoeding van dat andere nadeel expliciet mogelijk maakt. Op verschillende plekken in de Nederlandse wetgeving zijn voorbeelden te vinden. De bekendste vorm van ander nadeel is het zogenoemde smartengeld. Je hebt verdriet gehad van de beroepsfout, je hebt je misschien alleen gevoeld of niet begrepen. Je hebt moeten vechten voor je recht, wat gepaard is gegaan met tijd en negatieve energie. Ook dat is schade die de gedupeerde graag vergoed wenst te zien, maar de lat daarvoor ligt hoog. Op grond van de wet is slechts ruimte voor een zogenoemde immateriële schadevergoeding, als de professional het "oogmerk had om nadeel toe te brengen", als de gedupeerde in zijn "eer of goede naam is geschaad" of wanneer als gevolg van de beroepsfout lichamelijk "letsel" is ontstaan. Met name bij de (medische) aansprakelijkheid van zorgverleners komt dat nog wel eens voor.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als gedupeerde of professional al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en neem contact met ons op, om je te verzekeren van de beste rechtsbijstand door onze ervaren en gespecialiseerde advocaten.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden