Belastingadviseur

Als professional of gedupeerde betrokken bij een beroepsfout?
Neem contact met ons op, om je te verzekeren van de beste juridische bijstand.
Contact

Belastingadviseur

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

De belastingadviseur of fiscalist heeft een stoffig imago, maar de activiteiten van de belastingadviseur reiken verder dan alleen het indienen van belastingaangiften. Een belastingadviseur is in het rechtsverkeer veelal ook de spil in complexe en internationale vermogenstransacties. In zoverre komt de belastingadviseur in alle ‘soorten en maten’ . Je vindt de belastingadviseur het dorp op de hoek, maar ook in de chique kantoorgebouwen van de zogenoemde “big four”. We hebben het dan over Deloitte, Ernst & Young, KPMG en PWC. Daarnaast zijn fiscalisten in dienst bij de grote advocatenkantoren zoals Loyens en Loeff.

Het werkveld van de belastingadviseur is dus breed, maar wat hebben alle belastingadviseurs in ieder geval met elkaar gemeen? Ze maken allemaal fouten. Niet omdat de belastingadviseur zijn vak doorgaans niet verstaat, maar simpelweg omdat de belastingadviseur ook maar eens mens is, en daarmee niet onfeilbaar. Het schoolvoorbeeld van een fout van de belastingaangifte is een onjuiste of te late aangifte. Een saillante bijkomstigheid in dat verband, is dat het doen van een onjuiste aangifte ook een strafbaar feit inhoudt (artikel 225 Sr).

Van kwade opzet van de belastingadviseur hoeft geen sprake te zijn, maar dat betekent niet dat de gedupeerde daarom maar met de schade moet blijven zitten. Op de belastingadviseur drukken  civiele normen en tuchtnormen. Daar moet een belastingadviseur zich aanhouden, en zo niet, dan heeft de gedupeerde een zaak tegen deze belastingadviseur.

Civiele normen

De gedupeerde die een schadevergoeding wil vanwege de beroepsfout van een belastingadviseur of fiscalist, die gaat naar de rechtbank om die schadevergoeding af te dwingen. Een schikking buiten de rechter om komt helaas maar weinig voor, omdat de belastingadviseur meestal is verzekerd voor beroepsfouten en verzekeraars niet graag schikken. In de meeste gevallen komt het dan ook aan op een discussie in de rechtbank en onze advocaten loodsen je door dat proces.

In de rechtbankprocedure zal de gedupeerde aannemelijk moeten maken dat de belastingadviseur of fiscalist civiele normen heeft geschonden. De belangrijkste norm in dat verband is de wettelijke zorgplicht. Een belastingadviseur heeft de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend accountant in acht te nemen. Wat daaronder precies moet worden verstaan is in juridisch jargon “casuïstiek”, of beter gezegd: koffiedik kijken. Dat maakt de uitkomst onzeker, maar het geeft ook speelruimte aan de goede advocaat. De rechtbank spiegelt het handelen van de belastingadviseur aan dat van de maatman-belastingadviseur, en komt vervolgens tot een oordeel: wel of geen schadevergoeding.

In ieder geval wordt aangenomen dat de maatman-belastingadviseur zijn cliënt niet blootstelt aan voorzienbare en vermijdbare risico’s. De belastingadviseur dient zijn cliënt verder proactief te wijzen op fiscale faciliteiten, aldus de Hoge Raad. Helder is verder dat fiscale adviezen moeten deugen en dat de belastingadviseur zich op de hoogte moet stellen van de ontwikkelingen in zijn vakgebied.

Tuchtnormen

In Nederland is de titel van belastingadviseur niet beschermd. Dat betekent dat eenieder die dat wil zich belastingadviseur mag noemen. In de praktijk komen we dan ook veel zelfbenoemde belastingexperts tegen. Het is daarom dat brancheorganisaties tot stand zijn gekomen om de kwaliteit voor de klant te garanderen. In Nederland zijn voor de belastingadviseur tweebrancheorganisaties actief: het Register Belastingadviseurs en de Nederlandse Orde van Belastingadviseur (NOB). De beide brancheorganisaties hebben elk een eigen tuchtrecht en eigen gedragsregels. Het laatste college is voor onze praktijk het meest van belang, aangezien het NOB zich meer richt op de grotere advieskantoren. Met een tuchtprocedure loopt de belastingadviseur het risico om zijn keurmerk of lidmaatschap te verliezen, en daarmee staat voor de professional best wat op het spel. Op grond van de statuten van de NOB bestaan de tuchtmaatregelen in een waarschuwing, berisping, schorsing en ontzetting uit het lidmaatschap (vgl. artikel 17).

Aan welke tuchtnormen heeft de belastingadviseur of fiscalist zich dan te houden? In de statuten van de NOB is te lezen dat de belastingadviseur is gehouden om zijn werkzaamheden op een eerlijke, zorgvuldige en behoorlijke wijze te verrichten. De belastingadviseur moet zich volgens het artikel verder houden aan de wet- en regelgeving en zich verder onthouden van al wat overigens in strijd is met de eer en waardigheid van het beroep (vgl. artikel 17).

Met de civiele normen en tuchtnormen die op de belastingadviseur drukken, is het voor hem oppassen geblazen. Je kunt je best afvragen of deze strikte normering van de belastingadviseur of fiscalist wenselijk is; het maakt het werk voor de fiscalist in ieder geval niet leuker. Lees voor meer informatie over de beroepsnormen voor de belastingadviseur, ook het veelgelezen artikel van onze advocaten op Wetboek+. Tot slot nog een voorbeeld van een spraakmakende zaak, waarin het handelen van een belastingadviseur ter discussie stond.

Zaak Vreeswijk

Een zaak die zelfs de landelijke media haalde, dat was die van de extreemrechtse politicus en belastingadviseur Wim Vreeswijk. De politicus werd op 14 februari 2017 door de Rechtbank Amsterdam veroordeeld tot tien maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf, omdat hij voor 2.500 allochtonen fraudeleuze belastingaangiften had ingediend; om daar zelf beter van te worden, terwijl de belastingplichtigen, ook nog eens een kwetsbare groep, later geconfronteerd zouden worden met aanslagen om bedragen (terug) te betalen. Vreeswijk werd in cassatie weliswaar vrijgesproken - de Hoge Raad oordeelde dat de belastingplichtige en niet zijn belastingadviseur eindverantwoordelijk is en blijft voor een correcte aangifte (vgl. artikel 225 Sr) - echter de les is vooral dat de strafbaarstelling van een onjuiste aangifte beslist geen wassen neus is.

Vertel ons wat er is gebeurd

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Trivia

NOB-belastingadviseurs
ca. 6.000
Opleidingsduur
ca. 7 jaren
Tuchtzaken (Raad van Tucht)*
6
- gegronde tuchtklachten
0
- maatregel waarschuwing
0
- maatregelen doorhaling
0
* Bron:
Jaarverslag NOB 2020

Actueel

Graag houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de actualiteit, literatuur en jurisprudentie rondom beroepsfouten. Lees hieronder de actuele artikelen van onze advocaten over relevante onderwerpen.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde team van advocaten.

Veelgestelde vragen

Wat doet Van Diepen Beroepsschade?

Waar is Van Diepen Beroepsschade gevestigd?

Waarom kiezen voor Van Diepen Beroepsschade?

Wie zijn jullie advocaten in het (beroeps)aansprakelijkheidsrecht?

Wat betekent "onderdeel van een groot kantoor"?