Architect

Als professional of gedupeerde betrokken bij een beroepsfout?
Neem contact met ons op, om je te verzekeren van de beste juridische bijstand.
Contact

Architect

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

De architect heeft een creatief en dankbaar beroep, althans dat zal menigeen vinden. De architect maakt tekeningen en staat aan de wieg van concrete bouwwerken of constructies. De architect bedenkt en vormt, waarna de aannemer het overneemt om de gedachten en ideeën van de architect te verwezenlijken. Een mooi beroep, maar ook een beroep dat komt met een grote verantwoordelijkheid, en verantwoordelijkheid komt op haar beurt met het risico van aansprakelijkheid.

De verantwoordelijkheden van de architect zijn met de jaren toegenomen. De architect is in de huidige tijdsgeest behalve de bedenker van het werk veelal ook de (co-)schrijver van het bestek, en ook de werktekeningen zijn tegenwoordig veelal van zijn hand. In toenemende mate is de architect ook een toezichthouder geworden op het werk, en ook dat komt met verantwoordelijkheden. Een fout is zo gemaakt.

Van kwade opzet van de architect hoeft geen sprake te zijn, maar dat betekent niet dat de gedupeerde daarom maar met de schade moet blijven zitten. Het recht verdeelt de risico's evenwichtig over de architect en de gedupeerde. Op de architect drukken civiele normen en tuchtnormen. Daar moet de architect zich aan houden, en zo niet, dan heeft de gedupeerde een zaak tegen de architect.

Civiele normen

De gedupeerde die een schadevergoeding wil vanwege de beroepsfout van een architect, die gaat naar de rechtbank of een arbitraal college om die schadevergoeding af te dwingen. In de meeste gevallen is de architect met zijn klant de toepasselijkheid van De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) overeengekomen, en in dat geval worden geschillen meestal niet beslecht door de rechtbank, maar door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Dat is dan waar je moet zijn. Het voordeel van arbitrage is de deskundigheid van de arbiters, die veelal een verleden hebben of nog werkzaam zijn in de bouw, maar daar betaal je dan ook voor. Dat is de keerzijde.

In de schadeprocedure komt het aan of de vraag of de architect civiele normen heeft geschonden. De belangrijkste norm in dat verband is de wettelijke zorgplicht van de architect. Een architect heeft op grond van de vaste jurisprudentie de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend architect in achtte nemen. Wat daaronder precies moet worden verstaan is in juridisch jargon “casuïstiek”, of beter gezegd: koffiedik kijken. Dat maakt de uitkomst onzeker, maar het geeft ook speelruimte aan de goede advocaat. De rechtbank spiegelt het handelen van de architect aan dat van de maatman-architect, en komt vervolgens tot een oordeel: wel of geen schadevergoeding. De DNR 2011 spelen ook weer een rol bij de omvang van het schadebedrag.

Wanneer gaat de architect over de schreef? Denk aan de architect die onvoldoende waarschuwt voor een overschrijding van het bouwbudget. Toen de prijsontwikkeling door het dak ging en de afbouw daarmee werd bedreigd, had de architect zijn klant daarvoor ondubbelzinnig behoren te waarschuwen. Tegelijkertijd moet de architect bedacht zijn op al te stellige mededelingen; zonder voorbehoud mag de klant de architect daaraan houden. Algemeen wordt ook aangenomen dat op de architect een onderzoeksplicht rust. De architect doet het niet snel goed.

Tuchtnormen

De gedupeerde die wil dat het handelen van de architect (ook) wordt beoordeeld door een college van vakgenoten, die start een tuchtprocedure. Het beroep van architect is een beschermd beroep, wat zoveel betekent als dat iemand zich niet zomaar architect mag noemen (artikel 23 WAT); een architect moet ingeschreven zijn bij het architectenregister. De kwaliteit van architect is verder geborgd door middel van een vorm van tucht, waarin de branche met de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) zelf voorziet. Het lidmaatschap is voor architecten strikt genomen niet verplicht, en daarmee heeft het tuchtrecht een beperkt bereik. Niettemin staat het lidmaatschap voor kwaliteit, en zal een zichzelf respecterende architect toch veelal lid zijn van de club.

De (aangesloten) architect zal zich moeten houden aan de Gedragscode, waarin een drietal kernwaarden zijn geformuleerd: verantwoordelijkheid, integriteit en professionaliteit. Deze kernwaarden zijn in de Gedragscode vervolgens uitgewerkt in een achttal concrete regels. Zo moet de architect transparant zijn over zijn belangen, dient de architect zich op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in zijn vakgebied en verlangen de regels deskundigheid. Het College van Toezicht oordeelt in eerste instantie over tuchtklachten, en kan de architect op grond van de verenigingsstatuten en het tuchtreglement verschillende maatregelen opleggen. Van de waarschuwing, berispring, kostenveroordeling, geldboete (tot € 50K) en openbaarmaking van de uitspraak tot ontzetting uit het lidmaatschap (artikel 8 Reglement).

Met de civiele normen en tuchtnormen die op de architect drukken, is het voor hem oppassen geblazen. Je kunt je best afvragen of de strenge regulering van de architect wenselijk is; het maakt het werk voor de architect in ieder geval niet leuker. Tot slot nog een voorbeeld van een spraakmakende zaak, waarin het handelen van een architect ter discussie stond.

Zaak Verheijen

De meest spraakmakende zaak is zo mogelijk die van architect Fons Verheijen tegen Museum Naturalis te Leiden. De bekende architect spande een rechtszaak aan tegen het natuurhistorisch museum om nieuwbouwplannen te voorkomen, waarmee naar zijn smaak zijn oorspronkelijk ontwerp geweld zou worden toegebracht. Verheijen was woedend en zou in de lokale media spreken van "verminking". Verheijen stapte naar de rechter, en kreeg gelijk vanwege een schending van zijn auteursrecht. De verbouwing werd op last van de rechter gestaakt. De impasse werd doorbroken met een schikking met de architect, waarmee het Naturalis dan wel de plannen mocht doorzetten, maar daar ook fors voor moest betalen.

Vertel ons wat er is gebeurd

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Trivia

Architecten*
10.582
Opleidingsduur:
ca. 6 jaren
Tuchtzaken (College van Toezicht):
niet openbaar
- gegronde tuchtklachten:
niet openbaar
- maatregel waarschuwing
niet openbaar
- maatregel doorhaling:
niet openbaar
*Bron:
Jaarverslag Architectenregister 2022

Actueel

Graag houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de actualiteit, literatuur en jurisprudentie rondom beroepsfouten. Lees hieronder de actuele artikelen van onze advocaten over relevante onderwerpen.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde team van advocaten.

Veelgestelde vragen

Wat doet Van Diepen Beroepsschade?

Waar is Van Diepen Beroepsschade gevestigd?

Waarom kiezen voor Van Diepen Beroepsschade?

Wie zijn jullie advocaten in het (beroeps)aansprakelijkheidsrecht?

Wat betekent "onderdeel van een groot kantoor"?