Accountant

Als professional of gedupeerde betrokken bij een beroepsfout?
Neem contact met ons op, om je te verzekeren van de beste juridische bijstand.
Contact

Accountant

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

De accountant heeft een belangrijke functie in onze samenleving. Je kunt niet om de accountant heen, en al helemaal niet als je een eigen onderneming hebt. De accountant wordt doorgaans geassocieerd met het opstellen en controleren van jaarrekeningen, maar zijn werkgebied is breder. Een accountant is ook betrokken bij het begeleiden van ontvlechtingen, buy-outs, of (turbo)liquidaties, en bij waardebepalingen of de financiële afhechting van omstandigheden in de privésfeer zoals een echtscheiding. In al die gevallen gaat het helaas ook wel eens mis.

Van kwade opzet hoeft geen sprake te zijn, maar dat betekent niet dat de gedupeerde maar met de schade moet blijven zitten. Juist vanwege de belangrijke functie van de accountant in ons rechtsverkeer, drukken op de accountant strenge civiele normen en tuchtnormen. Daar moet een accountant zich aan houden, en zo niet, dan heeft de gedupeerde een zaak tegen de accountant.

Civiele normen

De gedupeerde die een schadevergoeding wil vanwege de beroepsfout van een accountant, die gaat naar de rechtbank om die schadevergoeding af te dwingen. Een schikking buiten de rechter om komt helaas maar weinig voor, omdat de accountant meestal is verzekerd voor beroepsfouten en verzekeraars niet graag schikken. In de meeste gevallen komt het dan ook aan op een discussie in de rechtbank en onze advocaten loodsen je door dat proces.

In de rechtbankprocedure zal de gedupeerde aannemelijk moeten maken dat de accountant civiele normen heeft geschonden. De belangrijkste norm in dat verband is de wettelijke zorgplicht van de accountant. Een accountant heeft, ook volgens de Hoge Raad, de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend accountant in acht te nemen. Wat daaronder precies moet worden verstaan is in juridisch jargon “casuïstiek”, of beter gezegd: koffiedik kijken. Dat maakt de uitkomst onzeker, maar het geeft ook speelruimte aan de goede advocaat. De rechtbank spiegelt het handelen van de accountant aan dat van de maatman-accountant, en komt vervolgens tot een oordeel: wel of geen schadevergoeding.

Tuchtnormen

De gedupeerde die wil dat het handelen van de accountant (ook) wordt beoordeeld door een college van vakgenoten, die start een tuchtprocedure. De schadevergoeding in een rechtbankprocedure wordt meestal wel gedekt door de verzekeraar, maar met de tuchtprocedure loopt de accountant het risico zijn vak niet langer te kunnen uitoefenen. Een tuchtmaatregel raakt de accountant meer dan een veroordeling tot schadevergoeding.

Het tuchtcollege, de Accountantskamer, is een gewichtig college waarin behalve accountants ook leden van de rechterlijke macht zitting nemen. Op grond van zijn beroepswet, is de accountant aan het tuchtrecht onderworpen ter zake van vrijwel elk handelen in zijn beroepsuitoefening. In de praktijk wordt veel gewicht toegekend aan de beroepsverordening waarin een zestal “fundamentele beginselen” voor de accountant zijn verankerd: professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Zijn deze beginselen in het geding, dan heeft de accountant wat uit te leggen. De Accountantskamer kan aan de accountant een waarschuwing, berispring, geldboete en een (tijdelijke) doorhaling in het accountantsregister opleggen.

Met de civiele normen en tuchtnormen die op de accountant drukken, is het voor hem oppassen geblazen. Je kunt je best afvragen of deze strikte regulering wenselijk is; het maakt het werk voor de accountant in ieder geval niet leuker. Daar staat tegenover dat vanwege de zo belangrijke maatschappelijke functie, misschien ook best strenge regels voor de accountants mogen gelden. Lees voor meer informatie over de beroepsnormen voor de accountant, ook het veelgelezen artikel van onze advocaten op Wetboek+. Tot slot nog een voorbeeld van een spraakmakende zaak, waarin het handelen van meerdere accountants ter discussie stond.

Zaak Imtech-fraude

De meest geruchtmakende tuchtzaak binnen de accountancy, speelde zich ook af tegen de achtergrond van één van Nederlands geruchtmakendste faillissementen; het faillissement van Imtech. Imtech was lang een kroonjuweel en voorbeeld voor het Nederlandse bedrijfsleven, echter in 2015 ging het miljardenconcern failliet. Er kwam een fraude aan het licht bij een Duitse dochter van het bedrijf, en volgens de curatoren van Imtech waren de accountants van KPMG onvoldoende alert geweest. De accountants hadden meer vragen moeten stellen en hadden alerter moeten zijn in verband met allerhande fraudesignalen. De accountants werden op last van de Accountantskamer (tijdelijk) doorgehaald in het accountantsregister. De accountants gingen in hoger beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, maar de veroordeling bleef in stand.

Vertel ons wat er is gebeurd

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Trivia

Registeraccountants:
ca. 16.000
Opleidingsduur:
ca. 6 jaren
Tuchtzaken (Accountantskamer):*
139
- gegronde tuchtklachten:
64 (46%)
- maatregel waarschuwing:
40 (29%)
- maatregel doorhaling:
14 (10%)
*Bron:
Jaarverslag Accountantskamer 2022

Actueel

Graag houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de actualiteit, literatuur en jurisprudentie rondom beroepsfouten. Lees hieronder de actuele artikelen van onze advocaten over relevante onderwerpen.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde team van advocaten.

Veelgestelde vragen

Wat doet Van Diepen Beroepsschade?

Waar is Van Diepen Beroepsschade gevestigd?

Waarom kiezen voor Van Diepen Beroepsschade?

Wie zijn jullie advocaten in het (beroeps)aansprakelijkheidsrecht?

Wat betekent "onderdeel van een groot kantoor"?