Strafvervolging

Strafbare feiten

Behalve dat een gedupeerde een schadevergoeding kan afdwingen bij de rechtbank, of tuchtmaatregelen kan afdwingen bij de tuchtrechter, staat soms ook de weg open van de strafrechtelijke aangifte. Dat is het derde middel dat tegen de professional in stelling kan worden gebracht, als in verband met de beroepsfout (ook) van een strafbaar feit kan worden gesproken. De professional moet het dan wel bont maken, immers, de professional handelt doorgaans op zichzelf te goeder trouw. Tegelijkertijd is de strafrechtelijke aangifte beslist niet ondenkbaar.

We komen in de praktijk regelmatig valsheid in geschrifte tegen, en in medische zaken gaat het soms zelfs om levensdelicten. Een arts kan onder onder omstandigheden bijvoorbeeld schuldig zijn aan het strafdelict dood door schuld; de arts is dan nalatig geweest of heeft risicovol gehandeld met fatale gevolgen. Als de situatie zich daarvoor leent, dan dienen we ook een strafrechtelijke aangifte in bij het Openbaar Ministerie, en zo mogelijk vorderen we (ook) in de strafzaak een schadevergoeding als zogenoemde benadeelde partij. Met de strafzaak loopt de professional het risico van een taakstraf, geldboete, beroepsverbod of zelfs gevangenisstraf.

De zaak Vreeswijk

Een bekende stafzaak is die van de politicus Wim Vreeswijk. Vreeswijk was een extreemrechtse Utrechtse politicus en belastingadviseur. Als belastingadviseur diende Vreeswijk jaarlijks ongeveer 2.500 belastingaangiften in voor allochtone Nederlanders waar van mis mee was. Vreeswijk voerde niet-bestaande aftrekposten op of vulde 'gunstige' bedragen in, als gevolg waarvan de klanten minder belasting hoefden te betalen.

De Nederlandse schatkist liep € 470.000,00 mis, terwijl Vreeswijk met deze praktijk jaarlijks € 50.000,00 bijverdiende. De fraude kwam echter aan het licht, en de Belastingdienst vorderde alsnog de gelden alsnog van de klanten van Vreeswijk retour, die veelal zelf geen Nederlands spraken. Vreeswijk benadeelde de schatkist en uiteindelijk ook zijn klanten, terwijl deze behoorden tot een kwetsbare groep.

De rechtbank veroordeelde de politicus tot 10 maanden onvoorwaardelijk gevangenisstraf, en gaf hem bovendien een beroepsverbod. Vreeswijk werd door de Hoge Raad uiteindelijk (deels) vrijgesproken - met de redenering dat een klant zelf eindverantwoordelijk blijft voor zijn belastingaangifte - maar ook de belastingadviseur kan dus in aanraking komen met het strafrecht. Dat is de moraal van dit verhaal.

Recht op strafvervolging

Het strafrecht werkt zo in Nederland, dat niet elke zaak door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft nu eenmaal beperkte mankracht, en het Openbaar Ministerie moet daarom kiezen. Dat heet het opportuniteitsbeginsel. Een aangifte biedt met andere woorden geen garantie op strafvervolging of een strafzaak, al zijn er ook zeker mogelijkheden om het Openbaar Ministerie toch tot handelen te bewegen als de strafvervolging uitblijft. Samen bekijken we de mogelijkheden.

Vertel ons wat er is gebeurd

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als gedupeerde of professional al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en neem contact met ons op, om je te verzekeren van de beste rechtsbijstand door onze ervaren en gespecialiseerde advocaten.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden