Dierenarts

Als professional of gedupeerde betrokken bij een beroepsfout?
Neem contact met ons op, om je te verzekeren van de beste juridische bijstand.
Contact

Dierenarts

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

De dierenarts heeft een passie voor dieren, of soms is het beroep van dierengeneeskundige niets minder dan een roeping. Het gezond maken en houden van dieren, gezelschapsdieren of vee, is natuurlijk ook een nobele taak, maar die taak komt ook met grote verantwoordelijkheden. Het dier dat zorg behoeft is voor de bezitter vaak meer dan een dier alleen. Men is eraan verknocht of het dier is van grote financiële waarde, maar tegelijkertijd is een fout is zo gemaakt. Te meer met de recente inmenging van buitenlands durfkapitaal en ketenvorming in de branche (o.m. AniCura en Evidensia), liggen klachten en verwijten van dierenbezitters op de loer.

Van kwade opzet hoeft geen sprake te zijn, maar dat betekent niet de gedupeerde daarom maar met de schade moet blijven zitten. Omdat het dier voor de bezitter doorgaans van grote (emotionele) waarde is en vanwege de bijzondere juridische status van het dier, drukken op de dierenarts strenge civiele normen en tuchtnormen. Daar moet een dierenarts zich aanhouden, en zo niet, dan heeft de gedupeerde een zaak tegen de dierenarts. Overigens geldt het volgende niet alleen voor de dierenarts van gezelschapsdieren of meer in het bijzonder de veearts, het betreft normen die evenzogoed gelden voor de meeste andere veterinaire beroepen.

Civiele normen

De gedupeerde die een schadevergoeding wil vanwege de beroepsfout van een dierenarts, die gaat naar de rechtbank om die schadevergoeding af te dwingen. Een schikking buiten de rechter om komt helaas maar weinig voor, omdat de de dierenarts meestal is verzekerd voor beroepsfouten en verzekeraars niet graag schikken. In de meeste gevallen komt het dan ook aan op een discussie in de rechtbank en onze advocaten loodsen je door dat proces.

In de rechtbankprocedure zal de gedupeerde dierenbezitter aannemelijk moeten maken dat de dierenarts civiele normen heeft geschonden. De belangrijkste norm in dat verband is de wettelijke zorgplicht van de dierenarts. Een dierenarts heeft volgens de jurisprudentie de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend dierenarts in achtte nemen. Wat daaronder precies moet worden verstaan is in juridisch jargon “casuïstiek”, of beter gezegd: koffiedik kijken. Dat maakt de uitkomst onzeker, maar het geeft ook speelruimte aan de goede advocaat. De rechtbank spiegelt het handelen van de dierenarts aan dat van de maatman-dierenarts, en komt vervolgens tot een oordeel: wel of geen schadevergoeding.

Tuchtnormen

De gedupeerde die wil dat het handelen van de dierenarts (ook) wordt beoordeeld door een college van vakgenoten, die start een tuchtprocedure. De schadevergoeding in een rechtbankprocedure wordt meestal wel gedekt door de verzekeraar, maar met de tuchtprocedure loopt de dierenarts in het slechtste geval het risico zijn vak niet langer te kunnen uitoefenen. Een tuchtmaatregel raakt de dierenarts in zoverre meer dan een veroordeling tot schadevergoeding.

Het Veterinair Tuchtcollege is een college dat gevormd wordt door een jurist en vier dierenartsen. Op grond van de Wet Dieren geldt voor de dierenarts, behalve een civiele zorgplicht, ook een tuchtrechtelijke zorgplicht. De dierenarts mag daarin niet tekortschieten, en de dierenarts dient zijn beroep bovendien goed en zorgvuldig uit te oefenen. Anders dan zoals dat geldt voor veel andere beroepen, is de(ze) brede norm vervolgens niet uitgewerkt in concrete gedragsregels of 'best practices'. In deinvulling van de norm wordt voorzien door het Veterinair Tuchtcollege, waarbij het college steevast vooropstelt dat het niet gaat om de vraag of de zorg misschien beter had gekund. Zo streng is de zorgvuldigheidsnorm niet. Het komt ook in de tuchtprocedure aan op de vraag of is gehandeld als een maatman-dierenarts.

In essentie gaat het daarmee (ook) in de tuchtzaak om de vraag of een redelijk handelend en redelijk bekwaam dierenarts op dezelfde manier zou hebben gehandeld. Is de dierenarts over de schreef gegaan, dan kan het college aan de dierenarts een waarschuwing, berisping, boete, schorsing of ontzegging opleggen tot het nog langer beroepsmatig verrichten van diergeneeskundige handelingen. Voor de dierenarts staat daarmee echt wat op het spel.

Met de civiele en tuchtrechtelijke zorgplicht die op de dierenarts drukken, is het voor hem oppassen geblazen. Je kunt je best afvragen of deze strikte regulering wenselijk is. Het maakt het werk voor de dierenarts in ieder geval niet leuker. Daar staat tegelijkertijd tegenover dat de dierenarts de beste diergeneeskundige zorg moet leveren, immers er staat voor de dierenbezitter veel op het spel. Tot slot nog een voorbeeld van een zaak, waarin het handelen van een dierenarts ter discussie stond.

Zaak nachtdienst

Het Veterinair Tuchtcollege heeft in meerdere uitspraken geoordeeld over de vraag hoe een dierenarts moet handelen wanneer in het holst van de nacht om zijn betrokkenheid wordt gevraagd. Een emotionele dierenbezitter belt en vraagt om hulp, terwijl logischerwijs ook de dierenarts hecht aan zijn nachtrust. Niets menselijks is ook de dierenarts vreemd.

In de zaak van 26 november 2009 kampte een hond in de nacht met plotse klachten. De hond had rectale bloedingen en zijn baasje belde de dierenarts rond de klok van vijf om hulp. De dierenarts adviseerde om een paracetamol te geven en om in de ochtend terug te bellen. De hondenbezitter vertrouwde het echter niet en uren later zekerheidshalve ook een andere dierenarts, die wel meteen in actie kwam. De hond kreeg antibiotica, maar het mocht niet baten. De hond overleed niet veel later. Wellicht dat men de kansen had kunnen keren als de eerste dierenarts meteen in actie was gekomen? Het baasje diende een tuchtklacht in.

Het tuctcollege oordeelde dat een dierenarts bij twijfel het dier altijd naar de praktijk moet laten komen. De rectale bloedingen duidden op ernstige klachten die de dierenarts niet zomaar had mogen negeren. Het college beoordeelde de dierenarts als onwillig om hulp te bieden waar dat wel geboden was, en legde behalve een geldboete ook de maatregel van een (voorwaardelijke) schorsing op gedurende een maand.

Vertel ons wat er is gebeurd

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Trivia

Dierenartsen:
ca. 4.500
Opleidingsduur:
ca. 6 jaren
Tuchtzaken (Veterinair Tuchtcollege)*
97
- gegronde tuchtklachten:
29 (30%)
- maatregel waarschuwing:
15 (15%)
- maatregel ontzegging:
0 (0%)
*Bron:
Voortgangsrapportage 2019 (2018-2020)

Actueel

Graag houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de actualiteit, literatuur en jurisprudentie rondom beroepsfouten. Lees hieronder de actuele artikelen van onze advocaten over relevante onderwerpen.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde team van advocaten.

Veelgestelde vragen

Wat doet Van Diepen Beroepsschade?

Waar is Van Diepen Beroepsschade gevestigd?

Waarom kiezen voor Van Diepen Beroepsschade?

Wie zijn jullie advocaten in het (beroeps)aansprakelijkheidsrecht?

Wat betekent "onderdeel van een groot kantoor"?