Zorgverlener

Als professional of gedupeerde betrokken bij een beroepsfout?
Neem contact met ons op, om je te verzekeren van de beste juridische bijstand.
Contact

Zorgverlener

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

Ons land wordt internationaal geroemd om haar zorgstelsel. In Nederland hebben we de zorg goed georganiseerd, hoewel de werkdruk de afgelopen jaren enorm is toegenomen en de vraag is opgekomen of het huidig systeem nog wel houdbaar is in de toekomst. Behalve dat zorgverleners, van artsen tot verpleegkundigen, ook maar mensen zijn en daarom fouten maken, is het risico op fouten met de werkdruk verder toegenomen. Denk aan de gynaecoloog die een spiraal moest vervangen, echter die de oude verwijderde maar vergat om de nieuwe te plaatsen. Deze kwestie leidde tot het veelbesproken wrongfull birth arrest, waarin de moeder van de arts een schadevergoeding zou vorderen voor de 'onrechtmatige geboorte' van het kind.

Van kwade opzet zal doorgaans geen sprake zijn, echter dat betekent niet dat de gedupeerde daarom dan maar maar met de schade moet blijven zitten. Omdat de gezondheid voor mensen zo belangrijk is, om misschien wel het kostbaarste goed, drukken op de zorgverlener strenge civiele normen en tuchtnormen. Daar moet een zorgverlener zich aanhouden, en zo niet, dan heeft de gedupeerde een zaak tegen de zorgverlener.

Civiele normen

De gedupeerde die een schadevergoeding wil vanwege de beroepsfout van een zorgverlener, die gaat naar de rechtbank om die schadevergoeding af te dwingen. Een schikking buiten de rechter om komt helaas maar weinig voor, omdat de zorgverlener meestal is verzekerd voor beroepsfouten en verzekeraars niet graag schikken. In de meeste gevallen komt het dan ook aan opeen discussie in de rechtbank en onze advocaten loodsen je door dat proces.

In de rechtbankprocedure zal de gedupeerde aannemelijk moeten maken dat de zorgverlener civiele normen heeft geschonden. De belangrijkste norm in dat verband is de wettelijke zorgplicht van de zorgverlener. Een zorgverlener moet, ingevolge het oude arrest Speeckaert, handelen als een "redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot". Doe de zorgverlener dat niet, dan handelt hij niet volgens de professionele standaard en onvakkundig. Wat daaronder precies moet worden verstaan is in juridisch jargon “casuïstiek”, of beter gezegd: koffiedik kijken. Dat maakt de uitkomst onzeker, maar het geeft ook speelruimte aan de goede advocaat. De rechtbank spiegelt het handelen van de zorgverlener aan dat van de maatman-zorgverlener, en komt vervolgens tot een oordeel: wel of geen schadevergoeding. Een bijzonderheid voor de medische aansprakelijkheid bestaat in de centrale aansprakelijkheid van het ziekenhuis. Het maakt niet uit met wie de behandelingsovereenkomst is gesloten; het ziekenhuis is aansprakelijk voor het handelen van al haar zorgpersoneel.

Tuchtnormen

De gedupeerde die wil dat het handelen van de zorgverlener (ook) wordt beoordeeld door een college van vakgenoten, die start een tuchtprocedure. De schadevergoeding in een rechtbankprocedure wordt meestal wel gedekt door de verzekeraar, maar met de tuchtprocedure loopt de zorgverlener het risico zijn vak niet langer te kunnen uitoefenen. Een tuchtmaatregel raakt de zorgverlener zo bezien meer dan een veroordeling tot schadevergoeding. Overigens vallen alleen de BIG-geregistreerde zorgverleners onder het tuchtrecht. Het tuchtrecht ziet op dertien zorgberoepen.

Het medisch tuchtcollege, of formeel het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, is een gewichtig college waarin medici ook leden van de rechterlijke macht zitting nemen. Op grond van de Wet BIG is de  aan het tuchtrecht onderworpen terzake van vrijwel elk handelen in zijn beroepsuitoefening. In de praktijk wordt veel gewicht toegekend aan de protocollen. Zijn de protocollen niet nageleefd, dan heeft de zorgverlener wat uit te leggen. Het medisch tuchtcollege kan aan de zorgverlener een waarschuwing, berispring, geldboete, schorsing, ontzegging of doorhaling in het register opleggen. Bijzonder is dat het tuchtcollege aan de zorgverlener ook bijzondere voorwaarden kan opleggen bij de verdere uitoefening van zijn werkzaamheden.

Met de civiele normen en tuchtnormen die op de zorgverlener drukken, is het voor hem oppassen geblazen. Je kunt je best afvragen of deze strikte regulering wenselijk is; het maakt het werk voor de zorgverlener in ieder geval niet leuker. Daar staat tegenover dat vanwege de zo belangrijke functie, misschien ook best strenge regels voor de zorgverlener mogen gelden. Tot slot nog een voorbeeld van een spraakmakende zaak, waarin het handelen van meerdereaccountants ter discussie stond.

Zaak "Vergeten labresultaten"

Om te laten zien hoe deze aansprakelijkheidskwesties uitwerken in de praktijk, nemen we je mee in een zaak waarin het ziekenhuis uiteindelijk een recordbedrag aan smartengeld moest betalen. In deze zaak ging mevrouw Cullen medio 2011 naar een arts van het UMC Utrecht voor een behandeling. Tijdens de behandeling vertrouwde de arts het baarmoederweefsel niet, maar meldde dat niet meteen aan de patiënte. De arts liet het weefsel onderzoeken, en de laboratoriumresultaten bevestigden helaas zijn vermoedens. De vrouw had kanker.

De uitslag raakte echter in de vergetelheid, of in ieder geval werd de uitkomst nooit met mevrouw Cullen gedeeld. Bij toeval kwam de uitslag in 2013 alsnog boven water, maar mevrouw Cullen bleek inmiddels ongeneeslijk ziek te zijn met een resterende levensverwachting van nog een jaar. Het UMC Utrecht moest uiteindelijk € 350.000,00 smartengeld betalen. Dat is (vooralsnog) het hoogste smartengeldbedrag dat ooit in Nederland werd betaald.

Vertel ons wat er is gebeurd

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Trivia

Zorgverleners (BIG):
382.000
Opleidingsduur:
variërend
Tuchtzaken (Regionale Tuchtcolleges):*
924
- gegronde tuchtklachten:
170 (18%)
- maatregel waarschuwing:
66 (7%)
- maatregel doorhaling:
10 (1%)
*Bron:
Jaarverslag Tuchtcolleges 2022

Actueel

Graag houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de actualiteit, literatuur en jurisprudentie rondom beroepsfouten. Lees hieronder de actuele artikelen van onze advocaten over relevante onderwerpen.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde team van advocaten.

Veelgestelde vragen

Wat doet Van Diepen Beroepsschade?

Waar is Van Diepen Beroepsschade gevestigd?

Waarom kiezen voor Van Diepen Beroepsschade?

Wie zijn jullie advocaten in het (beroeps)aansprakelijkheidsrecht?

Wat betekent "onderdeel van een groot kantoor"?