Makelaar

Als professional of gedupeerde betrokken bij een beroepsfout?
Neem contact met ons op, om je te verzekeren van de beste juridische bijstand.
Contact

Makelaar

In acht simpele stappen regelen wij jouw schadevergoeding
Werkwijze

De makelaardij heeft niet de beste reputatie, en de veelbesproken uitzending van Tros Radar heeft aan het goede beeld van de makelaar ook beslist niet bijgedragen. Makelaars zouden onderling samenwerken en bewust de prijs opdrijven, of anderszins het eerlijke biedingsproces ondermijnen. Dergelijke verwijten zien wij ook terug in onze praktijk, terecht en onterecht. In andere veelvoorkomende zaken gaat het om een teleurgestelde koper die de verkopend makelaar aanspreekt op misinformatie - denk aan misleidende mededelingen omtrent het metrage, zakelijke rechten of (bouw)beperkingen- of om een teleurgestelde verhuurder die zijn makelaar erop aanspreekt een waardeloze (of soms zelfs criminele) huurder te hebben aangedragen.

Van kwade opzet hoeft geen sprake te zijn, maar dat betekent niet dat de gedupeerde daarom maar met de schade moet blijven zitten. Op een makelaar drukken strenge civiele normen en tuchtnormen. Daar moet een makelaar zich aanhouden, en zo niet, dan heeft de gedupeerde een zaak tegen de makelaar.

Civiele normen

De gedupeerde die een schadevergoeding wil vanwege de beroepsfout van een makelaar, die gaat naar de rechtbank om die schadevergoeding af te dwingen. Een schikking buiten de rechter om komt helaas maar weinig voor, omdat de makelaar meestal is verzekerd voor beroepsfouten en verzekeraars niet graag schikken. In de meeste gevallen komt het dan ook aan opeen discussie in de rechtbank en onze advocaten loodsen je door dat proces.

In de rechtbankprocedure zal de gedupeerde aannemelijk moeten maken dat de makelaar civiele normen heeft geschonden. De belangrijkste norm in dat verband is de wettelijke zorgplicht van de makelaar. In de meeste gevallen zal de gedupeerde een appeltje hebben te schillen met de makelaar van de ander, in welk geval de zorgplicht wordt gebaseerd op de onrechtmatige daad. In het geval een makelaar zich beklaagt over zijn eigen makelaar, dan wordt de zorgplicht als opdrachtnemer tegengeworpen. Wat precies onder deze zorgplicht moet worden verstaan in juridisch jargon “casuïstiek”, of beter gezegd: koffiedik kijken. Dat maakt de uitkomst onzeker, maar het geeft ook speelruimte aan de goede advocaat. Een alternatief voor de gerechtelijke procedure is in sommige gevallen de Geschillencommissie Makelaardij.

Tuchtnormen

De gedupeerde die wil dat het handelen van de makelaar (ook) wordt beoordeeld door een college van vakgenoten, die start een tuchtprocedure. De schadevergoeding in een rechtbankprocedure wordt meestal wel gedekt door de verzekeraar, maar met de tuchtprocedure loopt de makelaar het risico zijn vak niet langer te kunnen uitoefenen. Een tuchtmaatregel raakt de makelaar zo bezien meer dan een veroordeling tot schadevergoeding.

Het tuchtrecht voor de makelaar is sinds 1 januari 2023 ingrijpend veranderd. Waar eerder de brancheorganisaties VBO, NVM en VastgoedPro een eigen verenigingstuchtrecht organiseerden, is dat tuchtrecht per voormelde datum gecentraliseerd en op 'afstand' gezet van de verenigingen. Per 1 januari 2023 moet een gedupeerde met zijn tuchtklacht naar de Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals. Het centraliseren van het tuchtrecht een goede zaak, maar in de praktijk kampt het nieuwe systeem nog kinderziekten. Voor de makelaars gelden in ieder geval nog onverkort verschillende gedragsnormen, al naar gelang bij welke beroepsvereniging de makelaar is aangesloten. In algemene zin geldt dat een makelaar geen afbreuk mag doen aan de eer van het beroep, en evenmin zal de makelaar het vertrouwen in de beroepsgroep mogen schaden.

Met de civiele normen en tuchtnormen die op de makelaar drukken, is het voor hem oppassen geblazen. Daar staat tegenover dat de beroepsgroep kampt met een reputatieprobleem; vertrouwen komt te voet en gaat te paard zegt men dan wel. Lees voor meer informatie over de beroepsnormen voor de makelaar, ook het veelgelezen artikel van onze advocaten op Wetboek+. Tot slot nog een voorbeeld van een spraakmakende zaak, waarin het handelen van een (eigen) makelaar ter discussie stond, in verband met zijn betrokkenheid om te bemiddelen bij een huurovereenkomst.

Zaak Hennep-huurder

In deze zaak, die speelde voor de Rechtbank Zeeland West-Brabant, had een eigenaar van vastgoed genaamd Ceno, opdracht gegeven aan een makelaar om een huurder te vinden voor dat vastgoed. Ceno verschafte een bemiddelingsopdracht aan de makelaar, die op zoek ging en op de proppen kwam met een huurder met een dubbele agenda. De huurovereenkomst werd op 22 mei 2015 getekend, echter op 12 juni 2016 kwam het tot een inval van de politie vanwege de verdenking van een hennepkwekerij. Ceno richtte haar pijlen vervolgens op de makelaar, met de stelling dat de makelaar de antecedenten van de huurder had moeten controleren, en dat er achteraf bezien best indicaties waren voor de dubbele agenda van de huurder. Weliswaar zou Ceno niet alle kosten vergoed krijgen, de makelaar zou uiteindelijk moeten opdraaien voor de (extra) kosten jegens de energieleverancier.

Vertel ons wat er is gebeurd

We nemen binnen 24 uur contact met je op
Dank voor jouw verhaal. We nemen binnen 24 uur contact met je op.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Trivia

Makelaars (NVM)
4.400
Opleidingsduur:
v.a. 2 jaar
Tuchtzaken (Raden van Toezicht NVM):*
90
- gegronde tuchtklachten:
46 (51%)
- maatregel berisping:
26 (29%)
- maatregel doorhaling:
0 (0%)
*Bron:
Jaaroverzicht Tuchtrechtspraak NVM 2020

Actueel

Graag houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de actualiteit, literatuur en jurisprudentie rondom beroepsfouten. Lees hieronder de actuele artikelen van onze advocaten over relevante onderwerpen.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als slachtoffer of gedupeerde immers al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en zoek contact met ons om in de meeste gevallen gratis rechtshulp te ontvangen van ervaren en gespecialiseerde team van advocaten.

Veelgestelde vragen

Wat doet Van Diepen Beroepsschade?

Waar is Van Diepen Beroepsschade gevestigd?

Waarom kiezen voor Van Diepen Beroepsschade?

Wie zijn jullie advocaten in het (beroeps)aansprakelijkheidsrecht?

Wat betekent "onderdeel van een groot kantoor"?