Eke

Tuchtmaatregelen

Voor de professional is de schadevergoeding die misschien betaald moet worden meestal wel verzekerd. De professional heeft doorgaans een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die dergelijke schade dekt, en in zoverre ligt de professional misschien niet wakker van de zaak bij de civiele rechter. De gevolgen van een tuchtprocedure dekt de(ze) verzekeraar niet, en daarmee staat in de tuchtprocedure voor de professional echt wat op het spel. Welke sancties riskeert de professional? Daarbij is het onderscheid van belang tussen het wettelijk tuchtrecht en het verenigingstuchtrecht.

Het wettelijk tuchtrecht geldt voor onder meer de advocaat, dierenarts, deurwaarder en notaris. Het verenigingstuchtrecht geldt voor onder meer de architect, belastingadviseur en makelaar. Overigens zijn niet alle beroepsgroepen onderworpen aan tucht. De weg naar schadevergoeding staat wél altijd open.

Wettelijk tuchtrecht

1

Waarschuwing

Een waarschuwing is een zakelijke terechtwijzing van de professional door het tuchtcollege. Het tuchtcollege constateert een tekortkoming en geeft met de waarschuwing aan de professional het signaal af dat het gedrag niet door de beugel kan. Het betreft de lichtste maatregel voor lichte vergrijpen.

2

Berispring

Met een berisping is het tuchtcollege strenger dan met de waarschuwing. De berispring geeft aan de professional de mededeling dat het gedrag als onaanvaardbaar geldt en beslist niet mag worden herhaald. In de berispring zit een hard verwijt aan de professional, en de maatregel wordt doorgaans ook opgenomen in het (tucht)dossier van de professional.

3

Geldboete

Met een berisping is het tuchtcollege strenger dan met de waarschuwing. De berispring geeft aan de professional de mededeling dat het gedrag als onaanvaardbaar geldt en beslist niet mag worden herhaald. In de berispring zit een hard verwijt aan de professional, en de maatregel wordt doorgaans ook opgenomen in het (tucht)dossier van de professional.

4

Schorsing

Een schorsing is een ernstige tuchtmaatregel, waarbij het tijdelijk aan de professional wordt verboden om zijn beroep uit te oefenen. Hoe lang de schorsing duurt, dat hangt van de beoordeling van het tuchtcollege af. Hoe ernstiger het vergrijp, des te langer de schorsing duurt. De professional moet maar even over zijn handelen nadenken, en loopt gedurende de schorsing inkomen mis.

5

Schrapping

De zwaarste sanctie voor de professional is de schrapping (of doorhaling). Het gaat dan niet om een tijdelijk verbod om zijn beroep uit te oefenen, maar het is einde verhaal voor de professional. De professional wordt doorgehaald in de registers van de overheid en kan ander werk gaan zoeken. Het bekendste voorbeeld is dat van de advocaat Bram Moszkowicz. Hij moest de advocatuur verlaten.

Verenigingstuchtrecht

Voor zover de wetgever niet in een tuchtrecht voorziet, hebben brancheorganisaties van beroepsgroepen soms ook zelf een eigen tuchtrecht opgetuigd. Het idee daarachter is dat deze brancheorganisaties een zekere kwaliteit willen borgen, en dat doe je (onder meer) door als branche eigen gedragsnormen op te stellen. Deze vorm van tuchtrecht geldt bijvoorbeeld voor de makelaar, de architect en belastingadviseur.

Denk aan de situatie waarin je een huis wil verkopen. Je zal dan al snel op zoek gaan naar een makelaar van de (branchevereniging) NVM. In zoverre wil elke makelaar graag aangesloten zijn bij deze branchevereniging, dat betekent immers klandizie, echter de keerzijde is dan wel dat de professional zich moet verbinden aan haar tuchtrecht. Door middel van dat tuchtrecht borgt de branchevereniging de kwaliteit van haar leden. Toch is het verenigingstuchtrecht doorgaans minder streng dan het wettelijk tuchtrecht, dat is in ieder geval onze ervaring, en in het volgende lees je waarom.

Tuchtmaatregelen

De maatregelen die gelden onder het wettelijk tuchtrecht, die lezen we veelal ook terug in de reglementen van de branchevereniging. De professional kan een waarschuwing krijgen, een berispring, geldboete, schorsing of schrapping. In een enkel geval komen we ook andere maatregelen in de reglementen tegen, maar dit zijn toch de meest voorkomende. Waarom is het verenigingstuchtrecht dan toch minder streng? Een schorsing of schrapping betekent niet dat de professional (tijdelijk) zijn beroep niet meer kan uitoefenen. Het betekent slechts dat de professional geen lid meer is van de branchevereniging. Dat zal de professional vast klandizie kosten, maar het betekent niet per se het einde.

Milde beoordeling

Je snapt ook dat de branchevereniging liever geen leden kwijtraakt. Een schrapping betekent voor de branchevereniging een betalend lid minder. In het verenigingstuchtrecht ligt in zoverre een belangenconflict besloten, en de algemene indruk is wat ons betreft toch vaak dat men binnen het verenigingstuchtrecht wat milder is voor de professional waarover wordt geklaagd. De echte excessen kunnen rekenen op een maatregel, maar de professional moet het wel bont maken.

Wij staan voor je klaar

Onze inzet is om jou (juridisch) te ontzorgen. Jij hebt als gedupeerde of professional al genoeg aan je hoofd. Schroom niet en neem contact met ons op, om je te verzekeren van de beste rechtsbijstand door onze ervaren en gespecialiseerde advocaten.

Veelgestelde vragen

Geen veelgestelde vragen gevonden